Privacyverklaring Gold Ontwerp en Communicatie

19 mei 2018

Gold Ontwerp en Communicatie – hierna Gold – neemt uw privacy serieus. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Gold doen met informatie die we over u te weten komen. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen, ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.  Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken/opslaan.

 • Voor- en achternaam
 • Naam organisatie/bedrijf
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • IP-adres (zie alinea ‘Contactformulier’)


Gold heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen zoals leeftijd, ras of religie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Gold verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten/producten te kunnen uitvoeren/(af)leveren, zoals overeengekomen tussen u als opdrachtgever en wij als opdrachtnemer
 • Om uw betaling te kunnen afhandelen
 • Om contact met u op te kunnen nemen 
 • Om uw vragen/verzoeken te kunnen opvolgen
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen m.b.t. onze diensten/producten/bedrijfsvoering
 • Om u onze (digitale) nieuwsbrief te kunnen sturen
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld m.b.t. onze administratie en belastingaangifte. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gold bewaart uw persoonsgegevens zo lang u klant bij ons bent en/of daarna zolang dat wettelijk verplicht is, maar nooit langer dan noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens krijgen en worden beschouwd als (sub)verwerkers. Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. We verstrekken uw gegevens uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is om onze diensten/producten te kunnen uitvoeren/(af)leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Gold verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Wij hebben met alle partijen (sub)verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de EU-modellen. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Gold neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij garanderen hiervoor een passend beveiligingsniveau. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.

Cookies
De website van Gold gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy en strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. We hoeven u dan ook geen toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.

Functionele cookies zorgen dat de website naar behoren werkt en verbeteren uw gebruiksgemak. Ze onthouden bijvoorbeeld dingen die u al eens heeft ingevuld of wat er in uw winkelmandje zit. Analytische cookies helpen ons de bezoekersaantallen in kaart te brengen van de website of specifieke onderdelen daarvan. Meer hierover leest u in onderstaande alinea ‘Google Analytics’.

Een cookie is een klein bestandje dat door het bezoeken van deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt via de instellingen van uw internetbrowser het opslaan van cookies uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat sommige dingen op onze website dan niet meer optimaal kunnen functioneren. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Gold gebruikt Google Analytics om statistieken in kaart te brengen. Deze statistieken hebben voornamelijk betrekking op bezoekersaantallen van de gehele website of specifieke onderdelen daarvan. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google uw IP-adres anonimiseren.

Contactformulier 
Via het contactformulier op onze website kunt u ons bijvoorbeeld een vraag stellen of een verzoek indienen. Hierbij ontvangen wij – mits u deze invult – uw voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en email-adres. Deze gegevens hebben wij nodig om uw vraag/verzoek adequaat te kunnen opvolgen. 

Tijdens het verzenden van het contactformulier op onze website wordt uw IP-adres meegestuurd. Deze verzamelen wij om te voorkomen dat mensen het formulier misbruiken om spam te versturen.

Inzage, wijzigen, beperken en verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Bij dergelijke verzoeken zult u zich wel moeten identificeren. Alleen zo kunnen we garanderen dat alleen u uw gegevens kunt inzien, laten aanpassen of laten verwijderen.

Wijzigingen
Gold houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook regelmatig kennis te nemen van deze verklaring en de datum bovenin om te zien of wijzigingen zijn doorgevoerd.

Contact
Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring of over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan gerust contact met ons op.

Gold Ontwerp en Communicatie
Telefoon: 0299-201158
Email: info@goldontwerp.nl
Parallelweg 57
1131 DM Volendam

Klacht indienen
Als u de indruk heeft dat uw privacy bij Gold in het geding is, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.