Sturm, kennismakers in infra.

Sturm BV, een succesvol infrabedrijf dat is opgericht in 1962. Het bedrijf investeert consequent in de ontwikkeling van kennis die ze vervolgens graag delen om samen tot de beste oplossingen te komen. Bij het onderhouden, aanpassen en uitbreiden van bestaande infrastructuur in de westelijke Randstad specialiseert Sturm zich in het werken in de ondergrond. Zoals de aanleg van rioleringssystemen, het werken in en met verontreinigde grond en het uitvoeren van (complex) bouwkundig infrawerk.

Sturm nam Gold in huis om de website van het bedrijf op te frisssen tot een eigentijdse variant in de grond-, weg- en waterbouw. Met een duidelijke toekomstvisie bedachten we samen met Sturm een krachtig, nieuw webdesign met bijpassende fotografie. Deze sluit nu naadloos aan op de volwassenheid van Sturm en hun positie in de markt. Tevens stuurt de nieuwe identiteit aan op het voor Sturm gewenste klantenbestand. Omdat het bedrijf de focus wilde verleggen van een doeners- naar een denkersimago, bedacht Gold een communicatiestrategie en kapstokje voor het uitdragen van die boodschap, namelijk: kennismakers in infra. Met kennis als hoofdingrediënt werken we verhalen uit waarin Sturm laat zien dat het bedrijf een autoriteit is in zijn vakgebied.